Refleksiv praksislæring i relation til den klassiske læringspsykologi: Del III

Forfattere

  • Søren Pjengaard

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n20.194

Resumé

Formålet med denne og de to foregående artikler er
at placere UCN’s læringstilgang, Refleksiv praksislæring,
i sammenhæng med de klassiske læringspsykologiske
teorier. Grundantagelsen bag Refleksiv
praksislæring er, at det er refleksivt muligt at skelne
mellem forskellige læringsteoretiske optikker uden
at adskillige og afkoble dem helt fra hinanden, men
snarere anvende optikkerne integrativt og pluralistisk
og derigennem lære sammen i og af praksis.
I denne artikel fokuseres på den sociokulturelle
psykologi og eksistenspsykologien, og vi bevæger
os dermed ind i hjertet af Refleksiv praksislæring og
slutter artiklen med et sammenfattende bud på en
forståelsesramme for UCN’s fælles læringstilgang.

Downloads

Publiceret

2016-06-08

Citation/Eksport

Pjengaard, S. (2016). Refleksiv praksislæring i relation til den klassiske læringspsykologi: Del III. CEPRA-Striben, (20), 26–35. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n20.194