Nr. 30 (2022): På kanten af fællesskaber eller fællesskaber på kanten (NUBU Særnummer)

					Se Nr. 30 (2022): På kanten af fællesskaber eller fællesskaber på kanten (NUBU Særnummer)

Dette særnummer af Cepra-striben sætter dels fokus på børn og unges deltagelsesmuligheder i etablerede fællesskaber dels på skabelsen af det, man kunne kalde fællesskaber på kanten.

Særnummeret præsenterer forskning, derskulle have været præsenteret på NUBU’s årlige forskningstræf i 2020. Grundet pandemien blev forskningstræffet aflyst, men behovet for at formidle vigtig forskningsviden om unge på kanten af fællesskaber bestod.

Deltagelse i samfundets fællesskaber menes at være afgørende for børn og unges uddannelses- og livsmuligheder. Det stiller krav til velfærdsinsti-tutionernes fællesskaber, ligesom det stiller krav til, at fx fagprofessionelle i deres praksis arbejder bevidst med at skabe deltagelsesmuligheder for alle. Samtidig ses en stigende mistrivsel blandt børn og unge. Den kommer blandt andet til udtryk i en stigning i diagnoser, en øget polarisering og en præstationskultur.

Balanceringen mellem ansvaret for børn og unges deltagelsesmuligheder i fællesskaber og de indi-viduelle hensyn til børn og unge i mistrivsel synes at føre til, at nogle børn og unge bevæger sig på kanten af fællesskaber, eller at der skabes fæl-lesskaber på kanten. Dette temanummer sætter fokus på dette dilemma.

Publiceret: 17-05-2022

Hele nummeret