Empiriværksted

Et rum for praksisudvikling

Forfattere

  • Else Skibsted VIA University College
  • Merete Munkholm VIA University College

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.483

Resumé

Artiklen bygger på erfaringer fra et empiriværksted, hvor forskere og lærere sammen afprøver og udvikler forskellige forståelser af børns deltagelsesmuligheder på kanten af skolelivets fællesskaber. Artiklen undersøger og diskuterer, om og hvordan empiriværkstedet kan bidrage til en kvalificering af lærerens arbejde med børns fællesskaber og deltagelsesmuligheder i skolelivet. Indledningsvis beskriver vi kort empiriværkstedets formål og form. Derefter uddybes det teoretiske og metodiske grundlag, som danner baggrund for empiriværkstedets tilblivelse og analyser af to udvalgte empiriske nedslag. Afslutningsvis samler vi op på empiriværkstedets potentialer og diskuterer nogle af de spørgsmål, som samarbejdet i empiriværkstedet har afledt.

Nøgleord: empiriværksted, fællesskab, deltagelse, affekt, fortolkningsrepertoire, video

Downloads

Publiceret

17-05-2022

Citation/Eksport

Skibsted, E., & Munkholm, M. (2022). Empiriværksted: Et rum for praksisudvikling. CEPRA-Striben, (30), 78–87. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.483