Det bedste og det værste

Om ekstremisme, følelser og udsathed i børn og unges onlineliv

Forfattere

  • Lene Kofoed Rasmussen Professionshøjskolen Absalon

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.471

Resumé

Denne artikel bygger på interviews fra et projekt om forebyggelse af ekstremisme online blandt børn og unge. Den sætter fokus på børn og unges udsathed over for ekstremisme – set i lyset af den følelsesøkonomi, som hersker online. Analysen drejer sig om de følelser af nærhed og had, som syv unge forbinder med deres onlineliv, og om hvorvidt ekstremisme online giver efterklang i de unges hverdagsliv. Formålet er at kvalificere ændrede mønstre i udsathed over for ekstremisme. På den baggrund perspektiveres til den pædagogiske opgave for de fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge.

Nøgleord: sociale medier, børn og unges onlineliv, ekstremisme online, ny udsathed, affektiv økonomi.

Downloads

Publiceret

17-05-2022

Citation/Eksport

Rasmussen, L. K. (2022). Det bedste og det værste: Om ekstremisme, følelser og udsathed i børn og unges onlineliv. CEPRA-Striben, (30), 66–77. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.471