Os og dem

Uddannelsesparathed og elevfællesskaber i skolen

Forfattere

  • Ulla Højmark Jensen Professionshøjskolen Absalon
  • Stine Constance Helms Professionshøjskolen Absalon

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.466

Resumé

Hvilke fællesskabsorienterede dynamikker og konsekvenser er på spil, når skolen gennemfø-rer uddannelsesparathedsvurderinger? Med afsæt i en interviewundersøgelse af elever og professionelle, sætter vi i denne artikel fokus på de komplekse sociale og faglige in- og eksklusi-onsprocesser, som foregår i elevfællesskaberne i udskolingen i forbindelse med uddannelses-parathedsvurderingen. Erving Goffmans begreb stigma og Basil Bernsteins begreb klassifikationanvendes som analyseledende begreber for at se nærmere på, hvilke betydninger uddannel-sesparathedsvurderingen kan have for såvel den enkelte unge som for elevfællesskaberne i skolen.

Nøgleord: elevfællesskaber, uddannelses-parathedsvurdering, stigma, klassifikation

Downloads

Publiceret

17-05-2022

Citation/Eksport

Jensen, U. H., & Helms, S. C. (2022). Os og dem: Uddannelsesparathed og elevfællesskaber i skolen. CEPRA-Striben, (30), 6–17. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.466