Etniske minoritetsdrenges læring i folkeskolen

Forfattere

  • Pia Susanne Frederiksen Professionshøjskolen UCN
  • Lene Løkkegaard Professionshøjskolen UCN
  • Anna Ørnemose Rasmussen Professionshøjskolen UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.482

Resumé

Igennem en årrække har målinger vist, at etniske minoritetsdrenge er udfordret i deres skolegang i Danmark, og at deres læringsudbytte er lavere end etnisk danske elevers. I denne artikel afrapporteres fund fra et kvalitativt studie, der undersøger faktorer i skolens didaktiske rammesætning og den betydning, de kan have for disse drenges faglige udbytte.

      Fundene viser på den ene side, at de etniske minoritetsdrenge i indskolingen oplever faglige udfordringer og mangel på stilladsering. På den anden side viser de, at det faglige indhold i læremidler og den didaktiske praksis fra lærernes side overvejende er præget af en assimilationsorienteret monokulturel tænkning. Begge dele synes at kunne have en negativ effekt på drengenes læringsudbytte.

Downloads

Publiceret

17-05-2022

Citation/Eksport

Frederiksen, P. S., Løkkegaard, L. ., & Ørnemose Rasmussen, A. (2022). Etniske minoritetsdrenges læring i folkeskolen. CEPRA-Striben, (30), 42–53. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.482