Børn og unges onlinefællesskaber på kanten

Forebyggelse gennem den gode dialog

Forfattere

  • Rikke Alberg Peters UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
  • Kit Stender Petersen Professionshøjskolen Absalon

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.467

Resumé

Formålet med denne artikel er at beskrive børn og unges onlinefællesskaber ”på kanten” med særligt fokus på de dynamikker, som kan føre til polarisering og/eller onlinehad. Artiklens vidensgrundlag bygger på en desk research (Kortlægning af viden om forebyggelse af ekstremisme online blandt børn og unge, Petersen og Peters, 2020) og to fokusgruppeinterviews med syv unge. I artiklen diskuterer vi desuden, hvordan vi kan forstå begrebet udsathed i forhold til ekstremisme online, ligesom vi med udgangspunkt i begreberne rationel nysgerrighed og dialogisk rum (dialogical space) præsenterer en tilgang til, hvordan fagprofessionelle og andre voksne kan blive bedre klædt på til at engagere sig i dialoger med børn og unge, så forebyggelsesarbejdet kan lykkes bedre.

Nøgleord: onlineliv, inklusion, eksklusion, onlinehad, forebyggelse, dialog, rationel nysgerrighed.

Downloads

Publiceret

17-05-2022

Citation/Eksport

Peters, R. A., & Petersen, K. S. (2022). Børn og unges onlinefællesskaber på kanten: Forebyggelse gennem den gode dialog. CEPRA-Striben, (30), 54–65. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n30.467