Nr. 7 (2020): Didaktik og design på efter- og videreuddannelse

					Se Nr. 7 (2020): Didaktik og design på efter- og videreuddannelse

Artikler i dette nummer er udarbejdet af adjunkter, lektorer, konsulenter og ledelse fra UCN act2learn, hvilket er UCN’s efter- og videreuddannelsesafdeling. Artiklerne retter sig mod alle, der har interesse i efter- og videreuddannelse og de mikro- og makrodidaktiske refleksioner, der knytter sig hertil. Mikrodidaktiske perspektiver handler om elementer fra didaktikken helt inde i undervisningsrummet samt i relationerne og kommunikationen med de studerende. Makrodidaktik kigger mere på konteksten omkring videreuddannelsen og læreprocessen – fx forløbets design eller organisatoriske perspektiver på efter- og videreuddannelse.

Publiceret: 26-10-2020

Hele nummeret