Forord

Det særlige ved didaktikken i efter- og videreuddannelse

  • Dorthe Geisnæs Ansat
  • Mathilde Nyvang Hostrup
  • Trine Lolk Haslam

Resumé

Intentionen i denne indledende artikel er at rammesætte dét, der er særligt ved efter- og videreuddannelse, og derfor også dét der er særligt ved den didaktik, der knytter an hertil. Artiklen skal give et indblik i tre forskellige vinkler og perspektiver på efter- og videreuddannelsesdidaktik, som vi er specielt optagede af. Det pædagogiske perspektiv, der handler om studerende og kursisters læring og processer, herunder de didaktiske metoder og teknikker som anvendes i undervisningsaktiviteter. Det psykologiske perspektiv, der handler om de psykologiske processer hos den lærende og den påvirkning, dét at efteruddanne sig, har på det enkelte menneskes følelser, identitet og syn på sig selv. Og sidst, men ikke mindst, det organisatoriske perspektiv, som handler om de forskellige organisatoriske faktorer, der spiller ind på muligheden for at lykkes med en vellykket individuel og/eller organisatorisk kompetenceudvikling.

Publiceret
2020-10-26
Citation/Eksport
Geisnæs, D., Hostrup, M., & Haslam, T. (2020). Forord. UCN Perspektiv, (7), 4-12. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n7.406