Styrket refleksion i klinisk vejlederuddannelse

fra omsorgsdiskurs til læringsdiskurs

  • Lone Meldgaard
  • Iben Højer Larsen
  • Birgitte Tørring UCN, act2learn

Resumé

Hvad er vigtigt for, at kliniske vejledere bliver ”dygtige” til at udfylde deres rolle i en sundhedsfaglig kontekst? Er det akademiske forståelser og færdigheder til at kunne skrive en analytisk og teoretisk kritisk opgave, eller er det evner til at kunne reflektere over egen praksis og adfærd og udvikle kommunikative og relationelle færdigheder og kompetencer? Svaret er nok ikke et ”enten-eller”, snarere et ”både-og”. Ved at perspektivere et diplommodul ud fra et læringsteoretisk og didaktik ståsted inspireret af refleksiv praksislæring (RPL) har vi fået redskaberne til at kunne arbejde teoretisk, reflekterende, legende og struktureret med klare læringsmål for øje. Denne artikel beskriver, hvordan et teoretisk diplommodul kan udvikles, så forskningsbaseret viden og refleksion over egen klinisk praksis indarbejdes i uddannelsen, så de studerende ikke blot udvikler teoretiske og praktiske færdigheder, men også deres fagprofessionelle ståsted.

Publiceret
2020-10-26
Citation/Eksport
Meldgaard, L., Larsen, I., & Tørring, B. (2020). Styrket refleksion i klinisk vejlederuddannelse. UCN Perspektiv, (7), 22-30. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n7.411