At tage sig selv i uddannelse

– et design til blended learning på pædagogisk diplomuddannelse

  • Monica Irene Krarup Olesen UCN act2learn

Resumé

Denne artikel præsenterer et læringsdesign til brug i undervisningsforløb, der tilrettelægges som blended learning. Læringsdesignet har fået titlen ”At tage sig selv i uddannelse” og er udviklet til den pædagogiske diplomuddannelse (PD). Formålet har været at udvikle et design, der sigter mod refleksiv praksislæring samtidig med en højere grad af fleksibilitet og individualiserede læringsrum. Designet er siden 2016 blevet afprøvet flere gange, hvor resultaterne samlet set har peget på, at der er opstået et behov for mere fleksible og individualiserede læringsforløb. Samtidig er det dog afgørende for læringsudbyttet, at de diplomstuderende forstår, hvad det vil sige at være blended learner, og hvilke krav et sådant læringsforløb stiller til dem. Denne artikel præsenterer konceptet blended learning, det specifikke læringsdesign og herunder resultaterne af de seneste afprøvninger – og på den baggrund en række anbefalinger, når efter- og videreuddannelse tilrettelægges som blended learning.

Publiceret
2020-10-26
Citation/Eksport
Olesen, M. I. (2020). At tage sig selv i uddannelse. UCN Perspektiv, (7), 13-21. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n7.410