Den neuropædagogiske læringsforståelse

  • Anni Mortensen Pædagoguddannelsen
  • Charlotte Thomsen

Resumé

Denne artikel belyser, på hvilken måde et neuropædagogisk perspektiv kan kvalificere og udvikle didaktik, med særligt blik på efter-/videreuddannelse. Indledningsvis præsentes det neuropædagogiske genstandsfelt, der er en tværvidenskabelig forståelses- og refleksionsramme. Der arbejdes i neuropædagogikken med samspillet mellem det kognitive, det følelsesmæssige, det sociale og kroppen i læreprocessen. Denne læringsforståelse kaldes det udvidede kognitionsbegreb og er baseret på kognitionsforskningen. Dette perspektiveres i forhold til inddragelse af konkrete praksiseksempler. Det er underviseren og didaktikken, der eksemplarisk ”binder det hele sammen”, hvilket fordrer omstillingsparathed og refleksion over egen praksis og et opgør med vaner. At flytte sin opmærksomhed til de vaner, vi har fået, kræver flere sæt øjne. De ekstra øjne fås på baggrund af kollegial observation og sparring med henblik på at kvalificere handlekompetencerne og refleksion over egen praksis. Der findes i et neuropædagogisk blik ingen entydige svar, men nye hypoteser opstår undervejs, så det didaktiske blik vil hele tiden ændre sig.

Publiceret
2020-10-26
Citation/Eksport
Mortensen, A., & Thomsen, C. (2020). Den neuropædagogiske læringsforståelse. UCN Perspektiv, (7), 60-67. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n7.424