Nr. 13 (2023): Fysisk aktivitet

					Se Nr. 13 (2023): Fysisk aktivitet
Denne udgivelse af UCN Perspektiv sætter spot på de sundhedsmæssige aspekter ved fysisk aktivitet. Artiklerne i dette tema er skrevet med sigte på læsere både med og uden en sundhedsmæssig baggrund. Samtidig kan artiklerne være interessante for studerende på UCN – primært studerende på sundhedsuddannelserne. Artiklerne er skrevet ud fra den betragtning, at et nedsat fysisk aktivitetsniveau er hyppigt forekommende, og at det har negative sundhedsmæssige konsekvenser. Det anerkendes dog, at enkelte mennesker er ekstremt aktive, og at disse vil have sundhedsmæssige gevinster ved at nedsætte deres aktivitetsniveau. Problematikker vedrørende de ekstremt fysisk aktive er ikke medtaget i dette temanummer.
Publiceret: 01-09-2023

Hele nummeret