Nr. 4 (2018): Opsøgende socialt arbejde

Opsøgende socialt arbejde

Dette temanummer af UCN Perspektiv præsenterer i fire artikler resultater af FoU-projekter (projekter, som er gennemført af forskningsenheden Forskning og undervisning, UCN) om opsøgende arbejde i velfærdsprofessionerne.

Temanummeret er relevant, i og med at velfærdsopgaver inden for pædagogik og sundhed/sygepleje i disse år genfortolkes og søges løst på nye måder. Sagen er, at de traditionelle måder at tænke velfærdsydelser på ikke i tilstrækkeligt stort omfang lykkes med at bringe de borgere, der har hjælp behov, videre med deres udfordringer. Det allerstørste problem er faktisk, at de borgere, der har allermest brug for støtte og hjælp, ikke modtager den. Det kan skyldes, at de ikke ved, at en given velfærdsydelse findes, eller at den er eller forekommer dem opnåelig. Denne uvidenhed kalder vi mangel på ’health literacy’ eller på ’social literacy’, hvilket betyder, at der er strukturelle uligheder i forhold til at opsøge og bruge velfærdsydelser. Borgeren kan også have udviklet en modstand mod systemerne og have mistet tilliden til, at samfundet vil borgeren  noget godt. Uanset hvilke årsager der er til, at ikke alle velfærdsydelser når ud til marginaliserede borgere, er der brug for nytænkning og nye paradigmer.

Se hele nummeret i Ipaper

Publiceret: 17-12-2018

Hele nummeret