Faglig læring gennem sproglig feedback

Bidrag til udviklingen af en fagspecifik, formativ evaluering af elevtekster i alle fag

Forfattere

  • Vibeke Christensen SDU
  • Peter Hobel SDU

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n29.460

Resumé

Man lærer sig et fag ved eksempelvis at skrive i faget. Feedback på elevernes faglige tekster har dermed potentiale til at støtte både skrivning og faglig læring. Imidlertid kræver det viden om, hvordan sprog og fagligt indhold hænger sammen, og hvordan dette kan adresseres i feedback.I artiklen præsenterer vi en teoretisk forbindelse mellem tekstens mesoniveau og fagets indhold og indre sammenhæng, og vi associerer derefter med feedbackteori og formativ evaluering. Den udviklede teoretiske forbindelses anvendelighed vises og diskuteres ved analyse af elevtekster fra fagene biologi og historie på gymnasialt niveau.

Nøgleord: faglig skrivning, feedback, formativ evaluering, teksttrekan

Downloads

Publiceret

24-03-2022

Citation/Eksport

Christensen, V., & Hobel, P. (2022). Faglig læring gennem sproglig feedback : Bidrag til udviklingen af en fagspecifik, formativ evaluering af elevtekster i alle fag. CEPRA-Striben, (29), 50–63. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n29.460