Den æstetiske dannelse og formativ vurdering

  • Preben Olund Kirkegaard

Resumé

Artiklen tager udgangspunkt i en pædagogisk filosofisk udforskning af æstetikkens dannelsespotentiale gennem et litteraturstudie. Udgangspunktet er, at dette syn på dannelse ikke alene knytter an til elevernes forhold til sig selv; men også til deres forhold til omverdenen og det sociale fællesskab. Det diskuteres, hvordan æstetisk aktivitet kræver strategier i anvendelse af formative vurdering gennem en model for æstetisk basiskompetence. Denne model er funderet i pædagogisk filosofi. Modellen har fire sammenhængende felter: Skabe, udøve, opleve og vurdere. At skabe sætter fokus på elevernes evne til at formgive i forskellige sammenhænge. At udøve drejer sig om æstetisk praksis, hvor eleverne øver sig i at formidle en æstetisk idé. At skabe og udøve er centralt for kunstdidaktikken. At opleve og vurdere er centralt for udvikling af et kognitivt perspektiv. Refleksion over disse fire sammenhængende felter antages at kunne udvikles gennem anvendelsen af løbende formativ vurdering. Den æstetiske dannelse og den æstetiske basiskompetence handler derfor om deltagelse og kommunikation i praksis. Den æstetiske basiskompetence kan fremmes gennem formativ vurdering – er antagelsen i denne artikel.

Publiceret
2019-04-25
Citation/Eksport
Kirkegaard, P. (2019). Den æstetiske dannelse og formativ vurdering. CEPRA-Striben, (24), 4-17. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n24.319

Mest læste artikler af samme forfatter(e)