Refleksion i professionsuddannelserne

Forfattere

  • Preben Olund Kirkegaard

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n20.199

Resumé

Formålet med denne artikel er at undersøge, hvilken
betydning refleksion har for en professionsuddannelse,
for herefter at diskutere, hvilken konsekvens denne
viden kan have, når man skal pege på, hvordan det
er muligt at arbejde med refleksionsprocesser som
Refleksiv praksislæring i professionsuddannelserne.
Selvom refleksionsbegrebet ofte anvendes i uddannelserne,
er der ikke klarhed over, hvad begrebet repræsenterer
som fagligt begreb. Artiklen begynder med en
redegørelse for refleksion som begreb og fænomen og
følges op af en beskrivelse af, hvordan refleksion har
været anvendt i professionsuddannelserne internationalt.
Artiklen afsluttes med, hvordan professionsuddannelser
kan profitere af refleksion. Artiklen
begynder dog med at præciserer, hvad der forstås ved
en profession, og beskriver de permanente udfordringer,
der knytter sig til professionernes uddannelse.

Downloads

Publiceret

2016-06-08

Citation/Eksport

Kirkegaard, P. O. (2016). Refleksion i professionsuddannelserne. CEPRA-Striben, (20), 80–87. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n20.199