LÆSETEST eller TÆSK?

  • Hanne Beermann
  • Marianne Corfitsen

Resumé

Gennem analyse af to ofte anvendte prøver SL40 og Læs5 påvises, at materialerne hver især forudsætter
forskellig „viden om verden“. Den sproglige udformning af prøverne tager således ikke højde for, hvordan den
fonologisk sikre, men forståelsesmæssigt usikre læser, besvarer prøverne. Dette har betydning for, hvordan
elever med forskellig erfaringsbaggrund, de såkaldte kultursvage elever herunder de tosprogede elever, vil
kunne løse prøverne. Artiklen munder ud i en række forslag til vurdering af læseprøver.
Publiceret
2008-02-01
Citation/Eksport
Beermann, H., & Corfitsen, M. (2008). LÆSETEST eller TÆSK?. CEPRA-Striben, (01), 44-51. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n01.211