Sproget om danskhed – et udviklingsarbejde i 7. klasse om essayskrivning

  • Hanne Beermann

Resumé

Denne artikel beskriver et samarbejde mellem læreruddannelseslærer i dansk Hanne Beermann (skribent) og folkeskolelærer Pernille Christensen samt 7. klasse på Bagterpskolen i Hjørring. Undervisningsforløbet er gennemført i skoleåret 2008-09. Artiklen munder ud i en række didaktiske spørgsmål, som lærere på skolens
ældste trin kan bruge i bestræbelsen på at udvikle elevernes metasprog og fagsprog.

Publiceret
2010-02-01
Citation/Eksport
Beermann, H. (2010). Sproget om danskhed – et udviklingsarbejde i 7. klasse om essayskrivning. CEPRA-Striben, (08), 6-15. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n08.157

Mest læste artikler af samme forfatter(e)