Kvalitetssystemer i kommunalt regi: Nye veje i skolepolitikken? – En kvalitativ undersøgelse af implementeringen af kvalitetsrapporten i Aalborg Kommune

  • Hans Jørgen Andersen
  • Marianne Corfitsen
  • Jakob Frandsen
  • Stinus Storm Mikkelsen

Resumé

Nærværende artikel undersøger, hvorledes den første kvalitetsrapport er
blevet implementeret i Aalborg Kommune. Vi har foretaget et casestudie
af det konkrete arbejde med rapporterne på forvaltnings-, på skoleleder-
og på politisk niveau. Empirien består i kvalitative interview med
to-fire personer på hver af de nævnte niveauer. Vores resultat i forhold
til implementeringen af kvalitetsrapporten i Aalborg Kommune viser,
at selv i et tilsyneladende enkelt system i form af hierarkisk opbyggede
kontrolinstanser sker der en tillempning på aktørniveau. Hvert niveau i
hierarkiet har således mulighed for at rationere, prioritere og fortolke de
opgaver, der pålægges.

Publiceret
2008-11-01
Citation/Eksport
Andersen, H. J., Corfitsen, M., Frandsen, J., & Mikkelsen, S. S. (2008). Kvalitetssystemer i kommunalt regi: Nye veje i skolepolitikken? – En kvalitativ undersøgelse af implementeringen af kvalitetsrapporten i Aalborg Kommune. CEPRA-Striben, (03), 32-41. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n03.22