Den synlige og opsøgende sygeplejerske

Forfattere

  • Brigitte Sørensen UCN
  • Jette Cortnum
  • Annegrethe Nielsen KP

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n4.331

Resumé

Socialt udsatte borgere er sårbare overfor somatisk og psykiatrisk sygdom, og særligt udsatte er enlige mødre, der har et sparsomt netværk, er kortuddannede og økonomisk trængte, f.eks. på kontanthjælp. På trods af dette viser undersøgelser, at de er tilbageholdende med eller helt opgiver at bruge det etablerede sundhedssystem.
Med udgangspunkt i dette, har stiller projektet spørgsmålene: Hvordan vil socialt udsatte enlige dansktalende mødre bruge en sygeplejerske, hvis hun er synlig og kommer som et tilbud i deres nærmiljø?Hvordan kan konstruktionen af en synlig og opsøgende sygeplejerske være, hvis hun skal arbejde sundhedsfremmende og forebyggende til gavn for socialt udsatte enlige mødre?
Metoden er etnografisk i et aktionsforskningsdesign. Gennem et samarbejde med en frivillig forening er der etableret kontakt med 7 udsatte enlige mødre. I tråd med aktionsforskningsdesignet har vi samarbejdet om at finde ud af, hvordan området kan og skal udvikles.
Vi har udført feltarbejde hos målgruppen en gang om ugen, hvor vi efterfølgende har skrevet logbog med observationer og refleksioner, der løbende er gjort til genstand for fælles diskussion og inddragelse af relevant teori.

Denne artikel bygger på resultaterne fra dette samarbejde. Fokus er på betydningen af en tillidsfuld relation i det opsøgende arbejde, og det at træde i karakter som sygeplejerske på nye måder. Afslutningsvis vil betydningen af tværprofessionelt samarbejde blive diskuteret

Downloads

Publiceret

17-12-2018

Citation/Eksport

Sørensen, B., Cortnum, J., & Nielsen, A. (2018). Den synlige og opsøgende sygeplejerske. UCN Perspektiv, (4), 12–19. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n4.331