Grænsearbejde

Opsøgende gadeplansarbejde blandt unge hjemløse

  • Thomas Heegaard Christensen UCN

Resumé

Nærværende artikel tager afsæt i en undersøgelse af det opsøgende gadeplansarbejde blandt unge hjemløse i Aalborg Kommune. Undersøgelsen er motiveret af de senere års markante stigning i gruppen af unge hjemløse. Et af arbejdsfelterne i den sociale indsats målrettet denne gruppe unge er opsøgende gadeplansarbejde. Artiklen sætter fokus på karakteren af det opsøgende arbejde og bidrager med perspektiver på et arbejdsfelt, der ofte er defineret som ”det vilde sociale arbejde”. Tematisk belyses gadeplansmedarbejderens praksis som grænsearbejde, bl.a. med teoretisk inspiration fra den amerikanske sociolog Michael Rowes perspektiver på ’boundary encounters’ (Rowe, 1999) i gadeplansarbejde. Undersøgelsen inddrager medarbejdernes perspektiver på positionering, strategier og aktiviteter i dette grænsearbejde.

Publiceret
2018-12-17
Citation/Eksport
Christensen, T. (2018). Grænsearbejde. UCN Perspektiv, (4), 28-37. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n4.340