Når inklusionsbestræbelser ender i eksklusion

Lærerfaglige udfordringer i en tid med test, faglighed og evaluering

Forfattere

  • Sine Penthin Grumløse Københavns Professionshøjskole
  • Lotte Hedegaard-Sørensen Aarhus Universitet
  • Lise Aagaard Kaas Københavns Professionshøjskole
  • Mathias Berg Københavns Professionshøjskole
  • Bjørn Hamre Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n27.422

Resumé

Denne artikel viser, at internationale dagsordener om test, faglighed og evaluering i skolen udfordrer mere etisk forankrede pædagogikker i praksis. Artiklen viser konsekvenserne heraf for skolens prak-sis. I det første empiriske nedslag (Hedegaard-Sørensen og Grumløse 2016) viser vi, hvordan et skolepolitisk fokus, ligesom internationale dagsordener, vægter en fag-faglig og læringsfokuseret tilgang, hvilket læreren må følge. I det andet empiriske nedslag (Grumløse, Kaas og Berg 2020) viser vi, hvordan forskellige evalueringsredskaber, med intentioner om at skabe trivsel og deltagelse for alle børn, ender med at fungere som ekskluderende teknologier.

Downloads

Publiceret

2021-04-22

Citation/Eksport

Grumløse, S. P., Hedegaard-Sørensen, L., Aagaard Kaas, L., Berg, M., & Hamre, B. (2021). Når inklusionsbestræbelser ender i eksklusion: Lærerfaglige udfordringer i en tid med test, faglighed og evaluering. CEPRA-Striben, (27), 28–37. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n27.422