Dannelsen, der forsvandt, eller hvorfor kompetencer og dannelse ikke er det samme

en replik

  • Hanne Leth Andersen
  • Jens Christian Jacobsen free-lance

Resumé

Artiklen er en replik til professor Palle Rasmussens artikel ” Dannelse, kompetence og evaluering” i CEPRA-striben 24 fra april 2019.hvor han forsøger at give en historisk forklaring på, hvorfor kompetencebegrebet i så høj grad har afløst dannelsesbegrebet i danske uddannelser.  Men at kompetencer har afløst dannelsesbegrebet er kun rigtigt for så vidt som dannelse forstås som en helt bestemt type tankegods. Vi læser de samme historiske referencer som Palle Rasmussen, men når især gennem en anden læsning af Wolfgang Klafki til en anden konklusion, nemlig at humanistisk dannelse ikke alene har stor betydning for befolkningen, men at dannelse er forudsætning for at kompetencer kan anvendes af det uddannede menneske.

Nøgleord: Dannelse, kompetencer, uddannelseshistorie, Klafki, didaktik, humanisme

Publiceret
2019-12-20
Citation/Eksport
Leth Andersen, H., & Jacobsen, J. C. (2019). Dannelsen, der forsvandt, eller hvorfor kompetencer og dannelse ikke er det samme. CEPRA-Striben, (25), 58-63. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n25.386