Evaluering og social sortering – om vurderingskriteriernes hierarki i skolen

  • Stinus Storm Mikkelsen
  • Camilla Gregersen

Resumé

I denne artikel sættes fokus på en af skyggesiderne ved evaluering: Den tætte sammenhæng med social sortering i skolen. Afsættet er en analyse af et projektarbejdsforløb i tre 8. klasser, der sætter kritisk fokus på
den ”progressive” arbejdsform. I artiklen fokuseres på evalueringsaspektet, og det vises, hvordan mere eller mindre uudtalte krav om selvstændighed, initiativ, studiekompetence, sproglig kompetence, performance osv. umærkeligt bliver en del af lærernes evalueringsgrundlag, og hvordan evalueringspraksis dermed faktisk kan bidrage til både at forstærke og legitimere skolens sociale sortering.

Publiceret
2008-11-01
Citation/Eksport
Mikkelsen, S. S., & Gregersen, C. (2008). Evaluering og social sortering – om vurderingskriteriernes hierarki i skolen. CEPRA-Striben, (03), 60-69. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n03.25