Et økologisk-humanistisk perspektiv på Refleksiv praksislæring

Forfattere

  • Susanne Dau

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n20.198

Resumé

Refleksiv praksislæring er et diffust begreb, som
relaterer sig til forskellige teoretiske optikker inden
for forskellige traditioner og kontekster. Denne
artikels perspektiv på Refleksiv praksislæring tager
afsæt i resultaterne fra et treårigt forskningsprojekt
om professionsbachelorstuderendes orientering i
fleksible uddannelsesmiljøer. Formålet med artiklen
er at udfolde dele af den kompleksitet, inden for
hvilken Refleksiv praksislæring foregår, med henblik
på at rammesætte Refleksiv praksislæring i professionsuddannelser. Der argumenteres i artiklen for et økologisk-humanistisk perspektiv på Refleksiv praksislæring. Dette perspektiv indebærer, at menneskets erkendelse, refleksion og praksis influeres af samspillet med omgivelserne, herunder andre mennesker.

Downloads

Publiceret

2016-06-08

Citation/Eksport

Dau, S. (2016). Et økologisk-humanistisk perspektiv på Refleksiv praksislæring. CEPRA-Striben, (20), 68–79. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n20.198

Mest læste artikler af samme forfatter(e)