Børns gætterier ved nationale test

Forfattere

  • Kristine Kousholt

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n18.145

Resumé

Artiklen omhandler børns perspektiver på – og deltagelse ved – de nationale test. Der tages udgangspunkt i kvalitativt empirisk materiale fremstillet gennem semistrukturerede interview og deltager-observationer på fire skoler. Det teoretiske (og metodiske) udgangspunkt er kritisk psykologi, hvor der er udviklet en særlig forståelse af og tilgang til børneperspektiver. Artiklens analyser er centreret
omkring børnenes gætterier ved de nationale test, og analyserne bidrager med underkategorier af disse gætterier, der samtidig skal sige noget om testenes forskellige betydninger for forskellige børn. Ambitionen er at forstå børnenes deltagelse ved testene som begrundet i de betingelser, der stiller sig for børnene og herunder begrundet i netop testningen selv.

Downloads

Publiceret

2015-05-01

Citation/Eksport

Kousholt, K. (2015). Børns gætterier ved nationale test. CEPRA-Striben, (18), 46–57. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n18.145

Nummer

Sektion

Artikler