Dansk oversættelse og validering af Excercise Benefits/Barriers Scale

Forfattere

  • Anna Emilie Livbjerg lektor, fysioterapeutuddannelsen, UCN
  • Anna Langergaard Larsen stud.cand. scient.san., Aalborg Universitet
  • Malene Cecilie  Sall Christensen fysioterapeut, Fys og Sund Fysioterapi
  • Nanna Hoffmann Engtorp fysioterapeut og klinisk underviser, BeneFiT Frederikshavn
  • Puk Severinsen fysioterapeut, Fysioterapien Vestervang
  • Betina Ringby fysioterapeut og master of Health Science, selvstændig konsulent

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n13.549

Resumé

Baggrund: Fysisk inaktivitet er identificeret som en central risikofaktor for global sundhed. Det har dog vist sig vanskeligt at ændre individers fysiske aktivitetsniveau, da det kræver et skift i adfærd, hvilket ifølge Penders Health Promotion Model bl.a. nødvendiggør viden om individers opfattelse af fordele og barrierer ved fysisk aktivitet. For at kunne understøtte sundhedsprofessionelle i at
identificere individers opfattelse af fordele og barrierer ved fysisk aktivitet blev spørgeskemaet
Exercise Benefits/Barriers Scale (EBBS) udviklet i USA.
Formål: Dette studie har til formål at oversætte og validere EBBS til en dansk kontekst.
Metode: I studiet er fremgangsmåden af Beaton et al. (2007) fulgt, og den bestod af 10 processer: preparation, forward translation, reconciliation, back translation, back translation review, harmonization, cognitive debriefing, review of cognitive debriefing results and finalization, proofreading og final report.
Konklusion: EBBS er nu tilgængelig på dansk. EBBS kan anvendes i klinisk praksis til at indsamle viden om patienter og borgeres opfattelse af fordele og barrierer ved fysisk aktivitet.

Forfatterbiografi

Malene Cecilie  Sall Christensen, fysioterapeut, Fys og Sund FysioterapiDownloads

Publiceret

01-09-2023

Citation/Eksport

Livbjerg, A. E., Langergaard Larsen, A.,  Sall Christensen, M. C., Hoffmann Engtorp, N., Severinsen, P., & Ringby, B. (2023). Dansk oversættelse og validering af Excercise Benefits/Barriers Scale. UCN Perspektiv, (13), 49–57. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n13.549

Nummer

Sektion

Artikler