Evidensbaseret praksis - en perspektiverende holdningsartikel

Evidensbaseret praksis fra et fysioterapeutisk udøvelsesperspektiv

Forfattere

  • Daniel Ramskov lektor og ph.d., fysioterapeutuddannelsen, UCN
  • Morten Pallisgaard Støve ph.d.-studerende, lektor, fysioterapeutuddannelsen, UCN og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet
  • Allan Riis lektor og ph.d., fysioterapeutuddannelsen, UCN og lektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n13.545

Resumé

Formålet med denne holdningsartikel er at supplere den eksisterende grundbogslitteratur indenfor fysioterapi gennem en  indholdsbeskrivelse af de tre elementer i evidensbaseret praksis: patientens præferencer, fysioterapeutens erfaring og evidensen, som et udgangspunkt for en perspektivering over udøvelsen af evidensbaseret praksis. Der er efter 30-årsdagen for begrebet evidensbaseret praksis stadig uklarhed om, hvad begrebet egentlig betyder i fysioterapeutisk praksis. Dette kan have betydning, når der i klinisk praksis skal lægges en plan for behandling og målsætning, da der er flere kilder til information om de bedste kliniske beslutninger for den enkelte patient. Ordlyden evidensbaseret praksis kan være årsagen til dette, da den fejlagtigt antyder, at den
forskningsmæssige evidens har en særlig tyngde. Vi perspektiverer over, hvordan der sættes et tydeligere fokus på betydningen af alle tre elementer i sammenhæng med klinisk praksis fremfor blot en italesættelse af det uklare begreb evidensbaseret praksis og den tilhørende proces, der skal lede til identificering af evidens. 

Downloads

Publiceret

01-09-2023

Citation/Eksport

Ramskov, D., Pallisgaard Støve, M., & Riis, A. (2023). Evidensbaseret praksis - en perspektiverende holdningsartikel: Evidensbaseret praksis fra et fysioterapeutisk udøvelsesperspektiv. UCN Perspektiv, (13), 16–22. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n13.545

Nummer

Sektion

Artikler