Fysisk aktivitet i hverdagsrehabiliteringsforløb til hjemmeboende ældre

Udvikling af en tværfaglig hverdagsrehabiliterende intervention til at fremme fysisk aktivitet og selvhjulpenhed hos hjemmeboende ældre

Forfattere

  • Anne Nielsen adjunkt, fysioterapeutuddannelsen, UCN, og videnskabelig assistent, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aalborg Universite
  • Malene Andersen sygeplejerske, cand.scient.san.publ., udviklingskonsulent og projektleder, rehabiliteringsindsatsen, Thisted Kommune
  • Allan Riis lektor og ph.d., fysioterapeutuddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n13.546

Resumé

Andelen af plejekrævende ældre over 60 år stiger markant i de kommende år. Dette kombineret med rekrutteringsvanskeligheder på ældreområdet udfordrer danske kommuner i forhold til at kunne opretholde det nuværende serviceniveau. Hverdagsrehabilitering kan være en løsning på udfordringen, da interventionerne fokuserer på at inddrage og aktivere den ældre i daglige gøremål. Projektets formål var at generere viden om, hvilke ændringer der skulle til i praksis, for at Thisted Kommune kunne implementere  verdagsrehabilitering i den kommunale hjemmepleje og således sikre borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet. 
Inspireret af metoden design thinking blev hæmmende og fremmende faktorer for implementeringen af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen udforsket. Der blev indhentet ændringsforslag fra medarbejdere, der efterfølgende testede og evaluerede forslagene i praksis. Medarbejdernes evaluering og teorien “relationel koordinering” blev anvendt til at udvikle en intervention til implementering af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommunes hjemmepleje. Interventionen indeholder en tværfaglig rehabiliteringsgruppe, ekstra refleksionstid til plejepersonalet, sparring fra ergo- og fysioterapeuter samt faste tværfaglige teammøder.

Downloads

Publiceret

01-09-2023

Citation/Eksport

Nielsen, A., Andersen, M., & Riis, A. (2023). Fysisk aktivitet i hverdagsrehabiliteringsforløb til hjemmeboende ældre: Udvikling af en tværfaglig hverdagsrehabiliterende intervention til at fremme fysisk aktivitet og selvhjulpenhed hos hjemmeboende ældre. UCN Perspektiv, (13), 23–31. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n13.546

Nummer

Sektion

Artikler