Meddelelser

Nyeste nummer

Nr. 6 (2019): Sundhed

Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere det sjette nummer af Professionshøjskolen UCN’s digitale tidsskrift – UCN Perspektiv. Dette nummer adskiller sig fra de hidtidige numre, idet vi her præsenterer i alt 17 artikler (+ et antal forord), der tager udgangspunkt i forsknings- og udviklingsaktiviteter i UCN’s fem uddannelser på sundhedsområdet (ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf og sygeplejerske) samt fra forskningsprogrammet ”Teknologier i borgernær sundhed” (TIBS). Det store antal artikler vidner om mangeartede og dynamiske forskningsmiljøer på sundhedsområdet i UCN, og de har alle et fokus på inddragelse af relevant empiri baseret på forskningsmæssig design og metode. Der er en variation i artiklernes temaer, der indikerer de særlige fagfagligheder i de fem sundhedsuddannelser, men også hvad de er optagede af på tværs af uddannelser og professioner.

Se hele nummeret i Ipaper

Publiceret: 2019-12-02

Hele nummeret

Artikler

Se alle numre

Alle har gavn af nye perspektiver

Velkommen til UCN Perspektiv. Et online tidsskrift udgivet af Professionshøjskolen UCN. Her formidler vi centrale resultater af vores forskning og udvikling, til de professioner og erhverv vi uddanner til, samt til studerende og undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier. 

Hvert tidsskriftsnummer har et særligt tema, der retter sig mod en målgruppe indenfor UCNs forskellige uddannelsesområder, f.eks. som første nummer ”Pædagogik og æstetik’ og andet nummer med temaet ’Finans’. Alle artikler bliver kvalitetssikret af den faste redaktion og en fagkyndig gæsteredaktør, tidsskriftet er open access (gratis for alle), og udkommer 2-3 gange om året.

Spændvidden i temaerne for UCN Perspektiv siger noget om den mangfoldighed, der præger UCN. Både internt, men også i forhold til de brancher, erhverv og professioner vi uddannelser til.  Her vil vi gerne inspirere til nye og anderledes samarbejder mellem forskellige brancher, institutioner og os i UCN. Ikke bare for samarbejdets skyld, men fordi det skaber værdi for partnerne i samarbejdet.

Kontakt gerne redaktionen for kommentarer, kritik, evalueringer, tilbagemeldinger, ideer etc.