Meddelelser

Nyeste nummer

Nr. 7 (2020): Didaktik og design på efter- og videreuddannelse

Artikler i dette nummer er udarbejdet af adjunkter, lektorer, konsulenter og ledelse fra UCN act2learn, hvilket er UCN’s efter- og videreuddannelsesafdeling. Artiklerne retter sig mod alle, der har interesse i efter- og videreuddannelse og de mikro- og makrodidaktiske refleksioner, der knytter sig hertil. Mikrodidaktiske perspektiver handler om elementer fra didaktikken helt inde i undervisningsrummet samt i relationerne og kommunikationen med de studerende. Makrodidaktik kigger mere på konteksten omkring videreuddannelsen og læreprocessen – fx forløbets design eller organisatoriske perspektiver på efter- og videreuddannelse.

Publiceret: 2020-10-26

Hele nummeret

Se alle numre

Alle har gavn af nye perspektiver

Velkommen til UCN Perspektiv. Et online tidsskrift udgivet af Professionshøjskolen UCN. Her formidler vi centrale resultater af vores forskning og udvikling, til de professioner og erhverv vi uddanner til, samt til studerende og undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier. 

Hvert tidsskriftsnummer har et særligt tema, der retter sig mod en målgruppe indenfor UCNs forskellige uddannelsesområder, f.eks. som første nummer ”Pædagogik og æstetik’ og andet nummer med temaet ’Finans’. Alle artikler bliver kvalitetssikret af den faste redaktion og en fagkyndig gæsteredaktør, tidsskriftet er open access (gratis for alle), og udkommer 2-3 gange om året.

Spændvidden i temaerne for UCN Perspektiv siger noget om den mangfoldighed, der præger UCN. Både internt, men også i forhold til de brancher, erhverv og professioner vi uddannelser til.  Her vil vi gerne inspirere til nye og anderledes samarbejder mellem forskellige brancher, institutioner og os i UCN. Ikke bare for samarbejdets skyld, men fordi det skaber værdi for partnerne i samarbejdet.

Kontakt gerne redaktionen for kommentarer, kritik, evalueringer, tilbagemeldinger, ideer etc.