Meddelelser

Nyeste nummer

Nr. 13 (2023): Fysisk aktivitet
					Se Nr. 13 (2023): Fysisk aktivitet
Denne udgivelse af UCN Perspektiv sætter spot på de sundhedsmæssige aspekter ved fysisk aktivitet. Artiklerne i dette tema er skrevet med sigte på læsere både med og uden en sundhedsmæssig baggrund. Samtidig kan artiklerne være interessante for studerende på UCN – primært studerende på sundhedsuddannelserne. Artiklerne er skrevet ud fra den betragtning, at et nedsat fysisk aktivitetsniveau er hyppigt forekommende, og at det har negative sundhedsmæssige konsekvenser. Det anerkendes dog, at enkelte mennesker er ekstremt aktive, og at disse vil have sundhedsmæssige gevinster ved at nedsætte deres aktivitetsniveau. Problematikker vedrørende de ekstremt fysisk aktive er ikke medtaget i dette temanummer.
Publiceret: 01-09-2023

Hele nummeret

Se alle numre

Alle har gavn af nye perspektiver

Velkommen til UCN Perspektiv. Et online tidsskrift udgivet af Professionshøjskolen UCN. Her formidler vi centrale resultater af vores forskning og udvikling, til de professioner og erhverv vi uddanner til, samt til studerende og undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier. 

Hvert tidsskriftsnummer har et særligt tema, der retter sig mod en målgruppe indenfor UCNs forskellige uddannelsesområder, f.eks. som første nummer ”Pædagogik og æstetik’ og andet nummer med temaet ’Finans’. Alle artikler bliver kvalitetssikret af den faste redaktion og en fagkyndig gæsteredaktør, tidsskriftet er open access (gratis for alle), og udkommer 2-3 gange om året.

Spændvidden i temaerne for UCN Perspektiv siger noget om den mangfoldighed, der præger UCN. Både internt, men også i forhold til de brancher, erhverv og professioner vi uddannelser til.  Her vil vi gerne inspirere til nye og anderledes samarbejder mellem forskellige brancher, institutioner og os i UCN. Ikke bare for samarbejdets skyld, men fordi det skaber værdi for partnerne i samarbejdet.

Kontakt gerne redaktionen for kommentarer, kritik, evalueringer, tilbagemeldinger, ideer etc.