God inklusion i målingens tidsalder

om krydspresset mellem inklusionsbestræbelser og den neoliberale agenda

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n31.488

Resumé

Inklusionsforskningen er i krise grundet såvel konceptuelle som metodiske genvordigheder. 
Som følge heraf fordres det, i den internationale inklusionsforskning, at denne bevæges mod en empirisk vending, som skal styrke inklusionsforskningen selv, men ligeledes styrke mulighederne for at teste og måle inklusionsindsatser i skolen. Ønsket om i højere grad at kunne måle inklusion er udtryk for et dilemmafyldt krydspres mellem agendaen om inklusion og en mere neoliberal agenda. Dette krydspres synes at presse skolens fagprofessionelle; deres opmærksomhed vendes væk fra inklusionsbestræbelserne.
I nærværende artikel diskuteres dette krydspres, og der argumenteres for, at vi nødvendigvis må stille spørgsmålet, hvorvidt inklusion kan endsige skal indtræde i målingens tidsalder. På den baggrund præsenteres modellen CESA3, der tilbyder en analytisk ramme til empiriske undersøgelser af inklusion i komplekse pædagogiske og didaktiske sammenhænge. Modellen er en anerkendelse af, at vi har brug for mere konkrete bud på rammesætninger til at stille pædagogiske spørgsmål om inklusion i skolen.

Nøgleord: Inklusion, CESA3, neoliberal, målbarhed, skole, krydspres

Downloads

Publiceret

31-10-2022

Citation/Eksport

Engsig, T. T. (2022). God inklusion i målingens tidsalder: om krydspresset mellem inklusionsbestræbelser og den neoliberale agenda. CEPRA-Striben, (31), 4–15. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n31.488

Nummer

Sektion

Artikler

Mest læste artikler af samme forfatter(e)