Strandet i grænselandet

brud og kontinuitet i overgange mellem almen- og specialundervisningen

Resumé

Elevers overgange mellem almen- og specialpædagogiske undervisningssammenhænge er ikke betydningsløse og derved pædagogisk uinteressante fænomener. Elever i skolen, der bevæger sig mellem almen- og specialpædagogiske kontekster, befinder sig i en art grænseland, og denne grænsedeltagelse får potentielt substantielle implikationer for elevernes oplevelse af brud og kontinuitet i overgange mellem undervisningskontekster. Nærværende artikel diskuterer, på baggrund af to empiriske studier, disse bevægelser i grænselandet og fremdrager endvidere et praksisrelevant bud på, hvorledes sådanne overgange kan evalueres.

Publiceret
2018-09-28
Citation/Eksport
Engsig, T. (2018). Strandet i grænselandet. CEPRA-Striben, (23), 14-25. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n23.277