KREVI’s analyser af folkeskolernes faglige kvalitet og effektivitet: En talknuser møder folkeskolen

Forfattere

  • Jesper Wittrup

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n11.82

Resumé

KREVI har i foråret/sommeren 2011 publiceret to analyser, der måler folkeskolernes faglige kvalitet samt foretager vurderinger af effektiviseringspotentialet på området. Artiklen fokuserer på de bagvedliggende
overvejelser bag undersøgelserne, og deres forhold til den generelt øgede brug af kvantitative metoder til evaluering i den offentlige sektor. Artiklen argumenterer for, at sådanne analyser vil vinde mere indpas, men pointerer også, at de, der udfører analyserne, har et betydeligt ansvar i forhold til den måde, hvorpå tallene
bliver præsenteret og brugt. I forhold til de konkrete analyser af folkeskolen er der særligt lagt vægt på at understøtte skolernes læring og erfaringsudveksling.

Downloads

Publiceret

2011-11-01

Citation/Eksport

Wittrup, J. (2011). KREVI’s analyser af folkeskolernes faglige kvalitet og effektivitet: En talknuser møder folkeskolen. CEPRA-Striben, (11), 37–43. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n11.82

Nummer

Sektion

Artikler