Femte Generations Evaluering, - nye muligheder og perspektiver

Forfattere

  • Gro Emmertsen Lund

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n10.75

Resumé

Denne artikel giver et indblik i, på hvilken måde et paradigmeskift i erkendelsesteori åbner nye veje for evaluering, der kan føre til en bedre og mindre tidskrævende opgavevaretagelse i såvel den private som offentlige sektor. Den udbredte evalueringsaktivitet i organisationer og institutioner medfører ofte mange utilsigtede følgevirkninger, som medarbejdere, ledere og brugere siden hen skal afsætte tid og ressourcer til at rette op på eller forsøge at skabe mening med. Artiklen viser hvordan disse utilsigtede følgevirkninger kan undgås, når evaluering
tager afsæt i socialkonstruktionistisk erkendelsesteori. Hermed er Femte Generations Evaluering født.

Downloads

Publiceret

01-06-2011

Citation/Eksport

Lund, G. E. (2011). Femte Generations Evaluering, - nye muligheder og perspektiver. CEPRA-Striben, (10), 58–65. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n10.75