Mobiletnografi – en vej til viden om psykisk sårbare unge?

Forfattere

  • Line Asp Hansen Adjunkt ved efter- og videreuddannelse, VIA University College
  • Johanne Grøndahl Glavind Forskningsleder i forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis, VIA University College
  • Camilla Armstrong Gjedde Lektor ved socialrådgiveruddannelsen, VIA University College

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n23.521

Resumé

Mobiletnografi er en ny evalueringsmetode, som har vundet indpas de seneste årtier.
Metoden benytter teknologiske devices som fx mobiltelefoner til at indfange og undersøge sociale fænomener på tværs af tid og rum i ikke afgrænsede kontekster.
Mobiletnografi muliggør dataindsamling in situ og giver adgang til en anden type kvalitativt data end interviews og observationer. På trods af metodens stadig større udbredelse er der sparsom viden om brugen af mobiletnografi.
I denne artikel vil vi drøfte metodens anvendelighed på det sociale område med afsæt i vores erfaringer fra en evaluering af et uddannelsestilbud til psykisk sårbare unge.

Nøgleord: Mobiletnografi, psykisk sårbare unge, evalueringsmetoder, digitale data

Downloads

Publiceret

25-08-2023

Citation/Eksport

Asp Hansen, L., Grøndahl Glavind, J., & Armstrong Gjedde, C. (2023). Mobiletnografi – en vej til viden om psykisk sårbare unge?. CEPRA-Striben, (32), 60–71. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n23.521

Nummer

Sektion

Artikler