Hvordan dækker man de blinde vinkler?

En undersøgelse af fordele og ulemper ved at bruge strukturerede observationer og GoPro-kameraer i pædagogisk forskning

Forfattere

  • Jens Sand Østergaard Adjunkt, Pædagoguddannelsen, UCN
  • Mikkel Tore Eskildsen Ph.d.studerende, Pædagoguddannelsen i Aalborg, UCN & OsloMet

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n23.518

Resumé

Med udgangspunkt i observationsstudier af børn i daginstitutioner for børn mellem 0-6 år præsenterer artiklen fordele og ulemper ved brug af struktureret observation og videooptagelser med kropsbårne videokameraer.
Formålet er at studere børns tilhørsforhold. Artiklen belyser de metodiske argumenter for at benytte de to forskellige observationsformer. De benyttes i studiet af dagtilbudsbørns oplevelse af tilhørsforhold i læringsmiljøet (sense of place) samt deres tilhørsforhold i fællesskabet med andre børn (sense of belonging). Artiklen præsenterer også metodiske og etiske faldgrupper ved de to observationsformer – og anbefalinger til, hvordan de kan supplere hinanden i praksis.

Nøgleord: GoPro™, Deltagerobservation, Dagtilbud, Sense of belonging, Videoanalyse

Downloads

Publiceret

25-08-2023

Citation/Eksport

Østergaard, J. S., & Tore Eskildsen, M. (2023). Hvordan dækker man de blinde vinkler? En undersøgelse af fordele og ulemper ved at bruge strukturerede observationer og GoPro-kameraer i pædagogisk forskning. CEPRA-Striben, (32), 48–59. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n23.518

Nummer

Sektion

Artikler