Evaluering af styrkelse af det pædagogiske personales kompetencer til at fremme småbørns motoriske udvikling

Forfattere

  • Marlene Rosager Lund Pedersen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
  • Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n31.503

Resumé

Artiklen præsenterer resultater fra et forskningsprojekt. I projektet blev det undersøgt, om en faglig indsats giver et kompetenceløft til det pædagogiske personale i vuggestuer og dagplejen, hvad angår arbejdet med småbørns motoriske udvikling. Det blev også  undersøgt, hvordan personalet oplever implementeringen af indsatsen. Datamaterialet omfatter personalets vurdering og inkluderer observationer, interviews og personalets besvarelser af spørgeskemaer fra 20 institutioner i Høje-Taastrup Kommune, hvor indsatsen
er blevet gennemført. Resultaterne viser, at indsatsen har styrket personalets kompetencer i praksis, men medarbejderne oplever  både fremmende elementer (indsatsen foregår i praksis og er nem at gå til) og hæmmende elementer (udskiftning blandt personalet og manglende interesse) ved implementeringen af indsatsen.

Nøgleord: småbørns motoriske udvikling, indsats, dagtilbud, kompetence, implementering, evaluering.

Downloads

Publiceret

31-10-2022 — Opdateret d. 08-11-2022

Citation/Eksport

Pedersen, M. R. L., & Ibsen, B. (2022). Evaluering af styrkelse af det pædagogiske personales kompetencer til at fremme småbørns motoriske udvikling. CEPRA-Striben, (31), 62–77. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n31.503

Nummer

Sektion

Artikler

Mest læste artikler af samme forfatter(e)