Evaluering af videnspraksisser i undervisningsrummet

Forfattere

  • Lotte Agnes Lausen UCN og Designskolen Kolding
  • Sisse Winther Oreskov Professionshøjskolen Absalon og Designskolen Kolding
  • Helle Marie Skovbjerg Designskolen Kolding

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n31.502

Resumé

Hvad sker der med undervisningen på lærer- og pædagoguddannelsen, hvis værdien af nogle videnspraksisser prioriteres frem for andre gennem evalueringer, der foregår prærefleksivt og tavst? Med udgangspunkt i to undervisningssituationer samt interviews med studerende og undervisere er denne artikel et bidrag til diskussionen af, hvordan forskellige videnspraksisser understøtter
dannelsen som professionsprofessionel på lærer og pædagoguddannelsen. Den undersøger også, hvilken betydning subtile vurderinger hos såvel studerende som undervisere har for evaluering og anerkendelse af videnspraksisser i undervisningsrummet. 

Nøgleord: evaluering, videnspraksisser, sproglig praksis, fysisk praksis, pædagoguddannelse, læreruddannelse

Forfatterbiografier

Lotte Agnes Lausen, UCN og Designskolen Kolding

Ph.d.-studerende

Sisse Winther Oreskov, Professionshøjskolen Absalon og Designskolen Kolding

Ph.d.-studerende

Helle Marie Skovbjerg, Designskolen Kolding

Professor, Ph.d.

Downloads

Publiceret

31-10-2022

Citation/Eksport

Lausen, L. A., Winther Oreskov, S. ., & Skovbjerg, H. M. . (2022). Evaluering af videnspraksisser i undervisningsrummet. CEPRA-Striben, (31), 26–37. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n31.502

Nummer

Sektion

Artikler