Evaluering i og af undervisningen i FGU

Forfattere

  • Dorthe Geisnæs UCN
  • Susanne Hjelmberg Larsen UCN
  • Rasmus Holm UCN
  • Anette Kjær Ramm UCN
  • Mette Vestergård UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n29.485

Resumé

Evaluering er et kerneelement i det pædagogiske arbejde, fordi evaluering er en vigtig nøgle til at styrke elevernes læring og trivsel samt øge deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Samtidig giver en tæt dialog med eleverne mulighed for, at de reflekterer over egen læring, indsats og motivation, hvilket er en nødvendig egenskab i tanken om livslang læring.I denne artikel sætter vi fokus på, hvordan eleverne på FGU (den forberedende grunduddannelse) oplever, at der arbejdes med evaluering, feedback og portfolio i undervisningen, og hvordan de oplever, at dette bidrager til øget læring.

Nøgleord: FGU, elevinddragelse, evaluering, feedback, portfolio

Downloads

Publiceret

24-03-2022

Citation/Eksport

Geisnæs, D., Larsen, S. H., Holm, R., Ramm, A. K., & Vestergård, M. (2022). Evaluering i og af undervisningen i FGU. CEPRA-Striben, (29), 72–83. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n29.485