Systematisk vurdering af udvikling hos socialt udsatte børn og unge

Trivselslinealen og barnets progression

Forfattere

  • Mikkel Møldrup-Lakjer Socialstyrelsen

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n29.445

Resumé

Et stigende fokus på evidens og dokumentation i velfærdsprofessionerne er også kommet til myn-dighedsarbejdet på området for børn og unge i udsatte positioner. Der er stigende opmærksom-hed på måleredskaber, som kan understøtte myn-dighedssocialrådgiveres opfølgning på barnets progression. Artiklen præsenterer en model for de elementer, videnskilder og redskaber, der kan indgå i en sags-behandlers opfølgning. Med Trivselslinealen som case vises, hvordan forskellige forståelser kan føre til flere gyldige anvendelsesformer. Der argumen-teres for, at det er vigtigt at afklare forståelsen af begreberne progression og progressionsmåling, så redskaberne kan finde en hensigtsmæssig og gyldig anvendelse i en sagsbehandlers opfølgning og i den lokale vidensudvikling.

Nøgleord: progressionsmåling, udsatte børn og unge, opfølgning, sagsbehandling, trivsel.

Downloads

Publiceret

24-03-2022

Citation/Eksport

Møldrup-Lakjer, M. (2022). Systematisk vurdering af udvikling hos socialt udsatte børn og unge: Trivselslinealen og barnets progression. CEPRA-Striben, (29), 28–41. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n29.445