Udform din egen eksamen

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n27.428

Resumé

Artiklen præsenterer, undersøger og diskuterer erfaringer med en åben prøveform, hvor den enkelte studerende selv udformer prøveformen og selv ”designer” sin eksamen. Forfatternes ønske var dels at etablere en prøveform, der befordrer refleksion og myndiggørelse, dels at fremhæve forholdet mellem den studerendes prøve og fagets kompetencemål. Forfatterne konkluderer, at bedømmelsen bliver af højere kvalitet, når udgangspunktet ikke er en på forhånd fastlagt eksamensform, men derimod fagets kompetencemål. Det giver ikke mindst bedre grundlag for at vurdere den studerendes refleksive og kreative kompetencer. Samtidig oplever den studerende prøven som mere meningsfuld og som en mere værdig velkomst ind i en profession. Denne oplevelse kan ses som en empowerment af deres professionsidentitet og dermed som en brik i en større kapacitetsopbygning på musikuddannelsesområdet.

Downloads

Publiceret

2021-04-22

Citation/Eksport

Jensen, J. J., & Bichel, M. (2021). Udform din egen eksamen. CEPRA-Striben, (27), 50–61. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n27.428