Hvem sagde vejledning?

Forfattere

  • Anne Bang-Larsen Institut for kulturvidenskaber SDU

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n27.401

Resumé

Vejledning får i disse år øget opmærksomhed. Artiklen leverer et svar på, hvilke forestillinger vi møder om vejledning på praksisniveau i første opgavevejledning på stx. Indsigt i dette er afgørende for at forstå udfordringer forbundet med vejledning i de studieforberedende opgaver i 1.g. Den narrative analyse fokuserer på vejledning af dansk-historieopgaven baseret på et kvalitativt studie af tre gymnasier. Der argumenteres for, at eleverne ofte har andre forventninger til vejledningen, end den de møder, og dette udfordrer vejledningsarbejdet. Artiklen skriver sig ind i nyere skandinavisk vejledningsforskning, men med fokus på faglig vejledning i ungdomsuddannelserne, som i forskningsmæssig sammenhæng er underbelyst.

Downloads

Publiceret

2021-04-22

Citation/Eksport

Bang-Larsen, A. (2021). Hvem sagde vejledning?. CEPRA-Striben, (27), 72–83. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n27.401