Udviklingsorienteret undervisningsevaluering

  • Birgitte Lund Nielsen VIA
  • Jens Hansen Lund

Resumé

I artiklen deles erfaringer fra et projekt, hvor nye evalueringstilgange på tre såkaldte kompetenceløft-hold for lærere er afprøvet. Målet har været en pædagogisk udviklende og meningsfuld evalueringsproces med anvendelse og diskussion på holdene, snarere end den hidtidige rituelle slutevaluering med meget lave svarprocenter. Inspiration er hentet i udviklingsorienteret evaluering med anerkendelsen af den komplekse kontekst, karakteriseret ved non-linearitet, emergens og kontingens. De deltagende lærere på tre undervisningshold fremhævede særligt de udbytterige drøftelser, at dialog om fagpersonlig udvikling er blevet stilladseret, og at de er blevet inddraget i dialog om evalueringsdesign.

Publiceret
2019-12-20
Citation/Eksport
Nielsen, B., & Lund, J. (2019). Udviklingsorienteret undervisningsevaluering. CEPRA-Striben, (25), 36-47. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n25.338