Skolförberedda barn – barnförberedd skola

  • Helena Ackesjö Linneuniversitetet

Resumé

Skolförberedda barn – barnförberedd skola

Vårdnadshavares perspektiv på sina barns övergång från förskola till förskoleklass.

 

I denna text diskuteras svenska vårdnadshavares förväntningar på deras barns kommande övergång från förskola till förskoleklass. Empirin består av 176 enkäter besvarade av vårdnadshavare vars barn var på väg att göra denna övergång. Resultaten visar hur vårdnadshavarna vars äldsta barn nu skulle göra övergången generellt verkade mer oroade och fundersamma över övergången. De beskriver en emotionell attityd till barnens övergång. Som motsats beskriver de vårdnadshavare som redan har äldre barn i skolan en mer akademisk attityd till barnens övergång. Det sätt vårdnadshavarna beskriver sina barn i denna övergångsprocess är tätt sammanflätat med begreppet ”school readiness” vilket diskuteras avslutningsvis.

Forfatterbiografi

Helena Ackesjö, Linneuniversitetet
Fil Dr i Pedagogik
Publiceret
2018-09-28
Citation/Eksport
Ackesjö, H. (2018). Skolförberedda barn – barnförberedd skola. CEPRA-Striben, (23), 4-13. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n23.264