Sprogvurderingsresultater anvendt i praksis. Et sprogligt etnografisk casestudie

  • Rianne H. Slingerland Pædagog og cand. pæd. i pædagogisk antropologi fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.
Nøgleord: Sprogvurdering, daginstitution, sproglig etnografi, børn og sprog

Resumé

I denne artikel gives en sproglig etnografisk indsigt i, hvordan en undersøgelse af børns sprog og sproglige udvikling har betydning for praksis og for den enkelte pædagog og det enkelte barn. Der tages udgangspunkt i kvalitativt empirisk materiale skabt på baggrund af et etnografisk feltarbejde, deltagerobservation og lydoptag i en daginstitution. Den teoretiske forankring for artiklen er sproglig etnografi, hvor sprog forstås som social praksis. Artiklen analyserer pædagogers uformelle sprogvurderingspraksisser i relation til et sprogvurderet barn i en daginstitution. Formålet med artiklen er at forstå, hvordan et sprogvurderingsresultat anvendes, og hvordan dette har betydning for praksis efterfølgende.

Publiceret
2017-12-20
Citation/Eksport
Slingerland, R. H. (2017). Sprogvurderingsresultater anvendt i praksis. Et sprogligt etnografisk casestudie. CEPRA-Striben, (22), 22-31. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n22.237