Tekstlæseprøverne TL 1 med særlig fokus på evalueringen af elevernes genrekendskab og læsestrategi

  • Grete Dolmer
  • Anders Graversen

Resumé

I det følgende vil tekstlæseprøverne til TL1 blive
behandlet. Efter en kort generel præsentation af
materialet, hvor centrale og grundlæggende teorier
om læsning og læseprocessen vil blive ridset op, vil
vi fokusere på de aspekter inden for læseudviklingen,
som evalueres, herunder materialets tilgang til
og evaluering af elevernes genrekendskab og læsestrategi.
I artiklens sidste del vil vi argumentere for
vigtigheden af et udbygget genrekendskab i folkeskolens
danskundervisning og evaluering.
Publiceret
2008-02-01
Citation/Eksport
Dolmer, G., & Graversen, A. (2008). Tekstlæseprøverne TL 1 med særlig fokus på evalueringen af elevernes genrekendskab og læsestrategi. CEPRA-Striben, (01), 34-43. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n01.210

Mest læste artikler af samme forfatter(e)