Teori og praksis i Refleksiv praksislæring

Forfattere

  • Lars Emmerik Damgaard Knudsen
  • Lisbeth Haastrup

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n20.200

Resumé

I denne artikel vil vi gennem en kulturel analyse
af forskellige former for professionsuddannelsers
teori-praksis-forståelser og med et afsæt i en analyse
af forskellige former for teori-praksis-didaktik
bidrage til yderligere refleksion over begrebet
Refleksiv praksislæring. Konkret peger vi på et
paradoks i UCN’s fælles læringstilgang, Refleksiv
praksislæring. Her præsenteres et læringskoncept,
hvor relationerne mellem teori og praksis kun kan
have én form. Det udfordres imidlertid af, at UCN
skal huse fire forskellige fakulteter med mange
forskellige professionsuddannelser, fag og arbejdsformer
i tre forskellige læringsrum og i fire forskellige
studieaktivitetsformer med mange underinddelinger.
Det forekommer derfor vanskeligt, at kun én
læringsform skal kunne dække så mange variationer.
Fælles for alle professionsbacheloruddannelser er
imidlertid arbejdet med teori og praksis. I vores forskning
har vi peget på, at teori og praksis kan relatere
sig til hinanden på mange forskellige måder, og vi
har argumenteret for, at det netop er forskellighederne
i relationerne mellem teori og praksis, der
giver skiftet mellem forskellige steder mening.
Dette kan UCN lade sig inspirere af i en fremtidig
udvikling af deres Refleksive praksislæring.

Downloads

Publiceret

2016-06-08

Citation/Eksport

Damgaard Knudsen, L. E., & Haastrup, L. (2016). Teori og praksis i Refleksiv praksislæring. CEPRA-Striben, (20), 88–95. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n20.200