Tankeløs testning: Betragtninger om succes, formål og meningen med at holde skole

  • Stig Skov Mortensen

Resumé

De nationale test har fået en ny rolle som grundlag for vurderingen af skolens succes. Dermed flyttes fokus fra folkeskolens brede dannelseshorisont, som den kommer til udtryk i fx formålsparagraffen, og i denne artikel vil jeg identificere 4 afledte, potentielle problemer ved udviklingen. Problemerne er ikke skarpt adskilte, men viser på hver sin måde en væsentlig pædagogisk faldgrube. Slutteligt vil jeg skitsere et bud på, hvordan evalueringsforskning kan være med til at vende denne udvikling således, at skolen – og ikke mindst dens pædagogiske praksis – kan opfattes som byggende på nogle formål, der har værdi i sig selv.

Publiceret
2015-05-01
Citation/Eksport
Mortensen, S. S. (2015). Tankeløs testning: Betragtninger om succes, formål og meningen med at holde skole. CEPRA-Striben, (18), 30-37. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n18.143
Sektion
Artikler