Hvordan blev de nationale test indført? Ideer som politiske våben

Forfattere

  • Line Renate Hanssen

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n18.140

Resumé

I nærværende artikel1 undersøges, hvordan man i
et evalueringsskeptisk land som Danmark når frem
til at indføre en lang række nationale test på folkeskoleområdet.
Argumentet tager udgangspunkt i
teorier om, hvordan man kan forklare ændringer i
offentlig politik og hævder, at kampen om ideer er
helt central for at forstå udfaldet. I 2004, da resultaterne
fra PISA 2003 blev offentliggjort, brugte
VK-regeringen resultaterne til at hævde, at problemet
med fagligheden havde en social slagside. I
forlængelse heraf promoverede de en ny kausalidé
om nationale test, der fremhævede, at test fører
til, at de svageste elever i skolen løftes til gavn for
ligheden i samfundet.

Downloads

Publiceret

2015-05-01

Citation/Eksport

Hanssen, L. R. (2015). Hvordan blev de nationale test indført? Ideer som politiske våben. CEPRA-Striben, (18), 6–13. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n18.140

Nummer

Sektion

Artikler